• 89'
  Zetterlund (entra) - Holmgren (sai)
 • 89'
  Beaumont (entra) - Sturrock (sai)
 • 67'
  Nilsson (entra) - Johansson (sai)
 • 54'
  Clark (entra) - Hegarty (sai)
 • 38'
  Pettersson